Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Project Accountant Full-time Job

Apr 23rd, 2022 at 14:49   Other   Sumbawanga   176 views Reference: 31
Job Details

MPUI SACCOS LTD imekuwa kinafanya kazi na wadau mbalimbali walio kwenye mnyororo wa kilimo kama Taasisi za Kifedha (MFI/FI), Taasisi zisizo za kiserikali (NGOs), Kampuni za pembejo (inputs’ companies), mashirika ya kimataifa ya maendeleo (International Development Agencies), Wafadhili wa miradi (Donors), wanunuzi wa mazao (Off-takers), Taasisi za utafiti, Taasisi za serikali na sekari za mitaa (LGA) na Serikali kuu (GA).

Tarehe 15 April 2022 Ushirika wa Mpui umeshinda RUZUKU kutoka Taasisi ya kimarekani ijulikanayo “UNITED STATES AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION (USADF)”, ambayo RUZUKU hiyo itajikita kwenye mnyororo wa thamani wa zao la mahindi yaani.

Jina la Mradi ni Kuimarisha Uzalishaji wa Mahindi ya Mpui na Miundombinu ya Masoko’ – ‘’Strengthening Mpui Maize Production and Marketing Infrastructure’.

Lengo la Mradi; Kuboresha hali ya maisha na ustawi wa kiuchumi wa wanachama wa Mpui Wilayani Sumbawanga’

Muda wa Mradi: kuanzia Tarehe 15.04.2022 hadi 31.03.2025.

Hivyo basi Chama cha Akiba na Mikopo cha Mpui kinacho jumuisha wakulima wa zao la mahindi kutoka Taarafa ya Mpui kinatangaza nafasi ya kazi kama ifuatavyo:-

A.NAFASI YA MHASIBU WA MRADI

Kituo cha Kazi

Ofisi za MPUI SACCOS LTD zilizopo Kijiji cha Mpui A karibu na Ofisi za mtendaji wa Kijiji cha Mpui A

Idara

Kitengo cha Fedha na rasilimali watu.

Kipindi cha kazi

Mkataba wa kazi unaweza kurejeshwa/rewa kulingana na utendaji wa kazi na upatikanaji wa raslimali fedha kutoka kwa mfadhili

Wanawake waliokizi vigezo wanahimizwa kutuma maombi na vilevile watu kutoka jamii za wachache

Mshahara

Mshahara mzuri utatolewa lakini kwa njia ya majadiliano (with negotiation) kulingana na kiwango cha mfadhili kilichopo kwenye Bajeti

Lugha ya mawasilino

Kiingereza (English) wakati wa mazungumzo/vikao na wafadhili na kuanda taarifa za mradi.

Kwisahili kwa kiwango kidogo pindi taarifa zinapo hitajika na Bodi ya Uongozi ya MPUI SACCOS LTD

Kuwajibika kwa

Meneja Mradi (Project Manager)

Kusudi la Kazi

Nafasi ipo ili kutoa taarifa za fedha kuhusu utendaji wa mradi na upangaji bajeti na kwa kuandaa ripoti za fedha za kila siku, mwezi, robo tatu ya mwaka, mapitio na kunasa gharama zote ili kuongoza maamuzi ya usimamizi.

Majukumu na majukumu muhimu:

·Kupitia bajeti na kupitia mipango kazi (work plan and budget review),

·Kudumisha rekodi sahihi kulingana na sera na taratibu za shirika/Mfadhili zilizowekwa,

·Kuunda akaunti za mradi katika mfumo wa uhasibu na kutunza rekodi/taarifa zote zinazohusiana na mradi,

·Kuingiza miamala yote inayohusiana na miradi kwenye mfumo wa fedha kwa wakati ufaao,

·Kusawazisha akaunti zote za mizania ya mradi kila mwezi,

·Kuhakikisha malipo yote yanaungwa mkono na nyaraka zinazohitajika kulingana na taratibu,

·Kulinda taarifa za fedha za mradi kwa kujaza chelezo za nyaraka ili taarifa za fedha zisipotee (Secure project financial information by completing backups of documents so that financial information is not lost),

·Atanzisha taratibu kuhusu masuala ya kifedha ambayo yanajumuisha akaunti za mradi na usimamizi na kuhakikisha viwango vya uhasibu vinadumishwa,

·Atandaa gharama halisi, mtaji wa kufanya kazi, na ripoti za kodi,

·Atahakikisha mtiririko wa fedha kwa uthabiti kwa kuzalisha, kukagua na kutuma ankara kwa wakati ufaao,

·Atafanya usuluhishi wote wa benki/fedha kila mwezi (Do all the Bank/Cash Reconcilliations on a monthly basis),

·Atakagua na kuweke hati za saa na gharama za ziada zitakazotumika kwa mradi,

·Atahakikisha udhibiti wa bajeti ya mradi na kufanyi chunguzi tofauti za mradi na kuwasilisha taarifa/ripoti za tofauti kwa Msimamizi wa Mradi (Project Manager).

·Atatoa taarifa za fedha za kila mwezi kwa Meneja Mradi, wasimamizi wa Mradi (ADC Tanzania) na wafadhili (USADF)

·Ataandaa na kuwasilisha ripoti za makato ya serikali na marejesho ya kodi na mahitaji yote ya kisheria yanayohusiana na mradi kama kodi, ushuru, NSSF, WCF,

·Kufunga hesabu za mradi baada ya kukamilika kwa mradi,

·Ataandaa taaria kwa ajili ya kupeleka kwa wakaguzi wa ndani na nje, kama inavyohitajika,

·Atatekeleza na kupangiwa majukumu mengine yote kama itakavyo agizwa na msimamizi wake wa kazi.

·Atatoa mafunzo kwa wafanyakazi wa mradi kuhusu masuala ya fedha inapobidi,

·Atasaidia katika ufuatiliaji wa kifedha na tathmini ya shughuli za mradi na utekelezaji,

·Atajibu maswali ya wafadhili kuhusu fedha wakati wowote na inavyohitajika.

Sifa za Mhasibu Mradi Anayehitajika

·Awe na uzoefu wa muda usiopungua miaka mitatu (3) kwenye usimamizi wa miradi/ Kwenye SACCOS/AMCOS/FBOs/CBOs/NGOs N.K

·Awe na elimu isiyopungua Shahada/Astashahada ya Uhasibu

·Awe na umri usiopungua miaka 25 na usiozidi miaka 45

·Awe Mtanzania

·Awe na uwezo wa kufanya kazi katika usimamizi duni

·Awe na ujuzi wa kutumia vyema Kompyuta na Programming zake kama vile EXCEL, QUICK BOOK, N.K

·Uelewa mkubwa wa viwango vya uhasibu na utoaji wa taarifa

·Kwa nafasi hii wanawake wanahamasishwa sana kuomba nafasi hii.

·Mwenye MBA, CPA, ACCA atapewa kipaumbele na itakuwa faida ya ziada.

Uwezo muhimu

·Mwajibikaji na mmakini kwa maelezo (Accountability and attention to details

·Mtafakari kwa kina (Analytical and critical thinking)

·Muadilifu (Intergrity)

·Uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja na ushirikiano (Team work and cooperation)

·Ni mjuzi wa viwango vya uhasibu ikiwa ni pamoja na bajeti ya mradi (Knowledge of accounting standards including project budget).

Vigezo vya kuchagua/ kumpata mhasibu wa mradi (Selection criteria)

·Maarifa Muhimu katika sekta ya fedha na katika uhasibu wa mradi na bajeti.

·Mwenye uwezo wa kusimamia fedha za mradi na kutoa ripoti kwa wafadhili

·Mwenye maarifa na au uwezo wa kupanga, na kujifunza kwa muda mfupi kama programu ya uhasibu wa uwekaji, uaandaji na utoaji wa taarifa ya USADF.

·Ustadi wa kuzungumza na kuandika katika Kiingereza na Kiswahili

·Ni lazima awe na ujuzi wa kutumia programu kama Excel, ikijumuisha jedwali egemeo na lazima awe na ufanisi katika matumizi ya Microsoft Office Suite

Malipo (Remuneration)

·Mshahara Mzuri kwa Mwaka utatolewa kwa ushindani na faida nyinginezo kitatolewa kama NSSF, WCF, Mawasiliano, Internet, Usafiri wa ndani na Nje (Free Local/International trave).

Viambatanisho

·Barua ya Muombaji

·Wasifu wa muombaji usiozidi kurasa tano

·Nakala za vyeti vya kuhitimu na nakala nyinginezo

·Cheti cha kuzaliwa

·Nakala ya kitambulisho cha Taifa/ Namba ya kitambulisho (NIDA)

Muda wa kutuma maombi

Kuanzia Tarehe 16.04.2022 hadi 25.04.2022.

Aina ya kazi (Job type)

Kazi ya kudumu wakati wa mradi.

Mahali pakazi

Mpui, Wilaya ya Sumbawanga vijijni.

Jinsi ya Kutuma Maombi (How to Apply)

Maombi yote ya kazi yatumwe kwa njia ya barua pepe [email protected]

Maombi yaelekezwe kwa ‘MWENYEKITI WA BODI’

Kwa kuijua zaidi MPUI SACCOS/AMCOS tembelea

Website yetu: www.mpuiamcos.co.tz

Mawasilisho yaliyowasilishwa kwa mikono na mawasilisho yaliyo cheleweshwa hayatazingatiwa.

Company Description
Chama cha Ushirika cha Akiba Na Mikopo Mpui (MPUI SACCOS LIMITED) Chenye Usajili Namba RKR 358 ambacho kilianzishwa mwaka 2003 na kupata usajili rasmi Tarehe. 31.05.2004 chini ya Sheria ya Vyama Vya Ushirika- Tanzania. Ushirika wa Mpui unajumuisha wanachama wakulima ambao ulima mazao kama Mahindi, Maharage na Alizeti na mazao mengine. Kuanzia mwaka 2016 hadi sasa Ushirika wa Mpui umejikita katika shughuli za kilimo kama;-i. Kutoa Mafunzo ya Ugani, ii. Mafunzo ya usimamizi wa uvunaji na uhifadhi salama, iii. Utafutaji wa Masoko na Pembejeo iv. Ukusanyaji wa mazao na menginyo.